Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Dokumenty za zakończenie stażu

Dodano dnia 22 stycznia, 2020

Szanowni Stażyści,

w związku ze zbliżającym się etapem zakończenia 6-miesięcznych stażów, prosimy o zapoznanie się z 2 dokumentami w zakładce „Dokumenty dla studentów” w punkcie 5. Proszę wypełnić oba dokumenty i dostarczyć do biura projektu.

  Koordynatorzy

 

 

Wizyty monitorujące w firmach

Dodano dnia 8 stycznia, 2020

Wizyty monitorujące w firmach

W dniu 13 grudnia 2019 r. zespół projektowy odbył wizyty monitorujące wysokiej jakości staże w przedsiębiorstwach, w których staż realizują nasi studenci kierunku Informatyka w ramach projektu „Informatycy na staż”.

Gościliśmy w następujących firmach: HSI Sp. z o.o., Polaris Poland Sp. z o.o. oraz VRITEC Wojciech Wróbel.

Podczas wizyt mieliśmy okazję do bezpośredniego kontaktu z opiekunami staży i rozmów ze stażystami. Obie strony, w wypełnionej ankiecie wyraziły bardzo pozytywne opinie nt. realizowanego projektu, opiekunowie podkreślali korzyści związane z realizacją praktycznych zadań przez stażystów, natomiast studenci mieli możliwość zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, jak również realizacji w praktyce efektów kształcenia.

      Koordynatorzy

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z udziałem stażystów z przeprowadzonych wizyt monitoringowych.

Vritec

Polaris

HSI

Ważna informacja!!!

Dodano dnia 18 października, 2019

Szanowni Państwo Stażyści,

przypominamy Stażystom,  którzy ubiegają się o tzw. Indywidualną Organizację Studiów na czas stażu, że zobowiązani są do min. 50% uczestnictwa w zajęciach w semestrze zimowym 2019/2020.

Prosimy, aby w uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia, uwzględnić w Harmonogramie zajęć (załącznik do podania o IOS) wymaganą liczbę godzin, sposób kontaktowania się z prowadzącym i warunki zaliczenia danego przedmiotu.

Proszę do sprawy podejść rzetelnie i skrupulatnie!!!

Wszelkie odstępstwa od powyższych wymogów będą skutkowały odmową Dziekana ds. Studenckich przyznania statusu IOS.

Z poważaniem,

   Koordynatorzy