Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Informacja

Dodano dnia 13 lutego, 2019

Szanowni Stażyści,

zapraszamy po odbiór zaświadczeń (kopii zaświadczeń) potwierdzających odbycie stażu w ramach projektu pn.: „Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II”.

Odbiór dokumentów: Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 22 (w godzinach: 6.30 – 14.30).

     Koordynatorzy

Ważna informacja!

Dodano dnia 4 lutego, 2019

Szanowni Stażyści,

w związku z zakończeniem Waszego udziału w stażach w ramach projektu „Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!” przypominamy o końcu Waszego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS przez Politechnikę Opolską.

W lutym powinniście dokonać ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS w zakładzie pracy rodziców (osoby uczące się) lub w zakładzie pracy (osoby które podjęły zatrudnienie).

Koordynatorzy

Wizytacje w firmach, grudzień 2018

Dodano dnia 3 lutego, 2019

Szanowni Stażyści,

w grudniu 2018 r. zespół projektowy pod przewodnictwem kierownika projektu dra inż. Jacka Korniaka oraz koordynatorów mgr Agnieszki Nawrockiej i mgr inż. Ewy Wostal-Krawiec uczestniczył w wizytacji w wybranych firmach, w których studenci-stażyści realizowali swoje programy stażowe. Celem wizytacji była kontrola nad poprawnością przebiegu programów stażowych oraz zebranie opinii nt. efektywności realizowanego projektu.

Poniżej fotorelacja z przebiegu wizytacji.

Atos6 tensoft PNT w Opolu 0 Axxiome(1) Atos4