Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Informacja o etapie rekrutacji

Dodano dnia 3 czerwca, 2019

Szanowni Kandydaci do programu stażowego,

Informujemy, że zbliżamy się do końca 2. etapu rekrutacji studentów do programu stażowego pn.: „Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II”.

Zgodnie z Regulaminem, w dalszej kolejności Przedsiębiorstwo, które zgłosiło swój akces do projektu i przedłożyło stosowną dokumentację, w następnym etapie rekrutacji prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami.

Po odbytej rozmowie, Kandydaci dostarczają do Biura Projektu oryginał protokołu z ww. rozmowy (druk do wydruku w załączeniu) do dnia 24 czerwca br.

Kandydaci do stażu mogą uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych w kilku, wybranych przez siebie firmach.

W związku z tym, prosimy firmy o oczekiwanie na kontakt ze strony Kandydatów.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Ewa Wostal-Krawiec

Koordynator ds. promocji i kontaktu z BO

tel. 77 449 8166, e-mail: e.wostal-krawiec@po.opole.pl

Agnieszka Nawrocka

Koordynator ds. monitoringu i kontaktów z firmami

tel.: 77 449 8069, e -mail: a.nawrocka@po.opole.pl

Przedłużenie naboru do programu stażowego

Dodano dnia 3 czerwca, 2019

Szanowni Studenci

 

Przedłużamy termin naboru do projektu na sześciomiesięczny płatny staż do 7 czerwca !!!

Skorzystaj, bo są jeszcze ostatnie miejsca !!!

 

Informacje dostępne są na stronie https://informatycy-na-staz-2.po.opole.pl/

 

Koordynatorzy

Nabór studentów do programu stażowego

Dodano dnia 24 kwietnia, 2019

Szanowni Studenci – kandydaci do odbycia stażu,

Serdecznie zapraszamy studentów kierunku informatyka (I stopień, ST, sem. 6.)  do skorzystania z programu stażowego w przedsiębiorstwach.

Z dniem 1 maja br. rozpoczynamy rekrutację do projektu na sześciomiesięczny płatny staż dla 43 studentów. Rekrutacja potrwa do 31 maja br.

Okres realizacji programu stażowego (sześciomiesięcznych staży): 1 sierpnia 2019 – 31 stycznia 2020

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz dokumentami związanymi z rekrutacją do programu stażowego.
Informacje dostępne są na stronie
https://informatycy-na-staz-2.po.opole.pl/dokumenty


Koordynatorzy

tel. 77 449 8662, e-mail: j.korniak@po.opole.pl (dr inż. Jacek Korniak);

tel. 77 449 8166, e-mail: e.wostal-krawiec@po.opole.pl (mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec)