Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Dokumenty dla firm

Dodano dnia 2 maja, 2018

Udział przedsiębiorców (firm) w projekcie nie stanowi dla nich pomocy de minimis.

 

Dokumenty stażowe dla przedsiębiorstw (wymagane przy aplikowaniu)

  1. Ankieta zgłoszeniowa przedsiębiorstwa (pobierz)
  2. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z wydruku/skanu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG)

Etapy rekrutacji z udziałem firm:

  1. Z dniem 1 maja br. została ogłoszona rekrutacja do projektu na staż dla firm, które są zainteresowane przyjęciem studentów na sześciomiesięczny staż.
  2. Po zakończonej rekrutacji studentów, odbędzie się kolejny etap naboru polegający na przeprowadzeniu rozmów z udziałem studentów i przedsiębiorców. Wynik rozmowy będzie dokonany za pośrednictwem protokołu wyboru na staż.
  3. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych ze studentami, którzy zgłosili swoją chęć do odbycia stażu – zostanie opublikowany ranking studentów i studentek kwalifikowanych do projektu (najpóźniej do końca czerwca).
  1. Na lipiec zaplanowano podpisywanie umów stażowych (wzór umowy do pobrania), którego integralną częścią będzie program stażowy (pobierz).
  2. Rozpoczęcie programu stażowego (sześciomiesięcznych staży): sierpień 2018.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem staży (pobierz) i złożenie na potrzeby rekrutacji:

Ankiety zgłoszeniowej przedsiębiorstwa i wyciągu (wydruk/skan) z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku/skanu z centralnej  ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).

 

Podpisane dokumenty prosimy składać osobiście/listownie do:

Biura Koordynatorów: II Kampus Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7 , pokój 9.

Biuro będzie czynne w godzinach: 8.00 – 14.30 od poniedziałku do piątku.

Informacje w sprawie rekrutacji pod nr tel:

77 449 8662, e-mail: j.korniak@po.opole.pl (dr inż. Jacek Korniak)

77 449 8166, e-mail: e.wostal-krawiec@po.opole.pl (mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec)