Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Dokumenty dla studentów

Dodano dnia 2 maja, 2018

Dokumenty stażowe dla studentów

Etapy rekrutacji :

  1. Z dniem 16 maja br. rozpoczynamy rekrutację do projektu na sześciomiesięczny płatny staż dla studentów staż. Rekrutacja potrwa do 6 czerwca br.
  2. Po zakończonej rekrutacji studentów odbędzie się kolejny etap naboru polegający na przeprowadzeniu rozmów z udziałem studentów i przedsiębiorców. Wynik rozmowy będzie dokonany za pośrednictwem protokołu wyboru na staż (pobierz), z którym należy się udać na rozmowę do firmy, wypełnić i zwrócić do biura koordynatorów.
  3. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych ze studentami, którzy zgłosili swoją chęć do odbycia stażu – zostanie opublikowany ranking studentów i studentek kwalifikowanych do projektu (najpóźniej do końca czerwca).
  4. Na lipiec zaplanowano podpisywanie umów stażowych (wzór umowy do pobrania), którego integralną częścią będzie program stażowy.
  5. Rozpoczęcie programu stażowego (sześciomiesięcznych staży): sierpień 2018.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem staży (pobierz) i złożenie na potrzeby rekrutacji poniższych dokumentów:

  1. Ankieta zgłoszeniowa do staży wraz z deklaracją udziału w projekcie (pobierz)
  2. Oświadczenie uczestnika o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
  3. Zakres danych osobowych do przetwarzania  (pobierz)

Kandydat dodatkowo załącza:

  1. zaświadczenie z Centrum Obsługi Studenta o formalnym statusie studenta wraz z potwierdzoną średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów;
  2. dokumenty potwierdzające aktywność studencką i naukową, np. kserokopie certyfikatów językowych, zaświadczenie o udziale w kole naukowym potwierdzone przez opiekuna naukowego.

Firmę, w której chciałbyś odbywać staż można zaproponować samemu lub wybrać z pośród firm, które zgłosiły swoją chęć udziału w programie stażowym, dostępnych na stronie internetowej: https://informatycy-na-staz-2.po.opole.pl/baza-zgloszonych-firm/ (w trakcie aktualizacji).

Podpisane dokumenty prosimy składać osobiście/listownie do:

Biura Koordynatorów: II Kampus Politechniki Opolskiej, 45-758 Opole, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7 , pokój 9.

Biuro będzie czynne w godzinach: 8.00 – 14.30 od poniedziałku do piątku.

Informacje ws. rekrutacji pod nr tel:

77 449 8662, e-mail: j.korniak@po.opole.pl (dr inż. Jacek Korniak);

77 449 8166, e-mail: e.wostal-krawiec@po.opole.pl (mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec)

 

Dokumenty dla Stażystów dot. sprawozdawczości

 

Co miesiąc (do 5 dni od zakończenia danego miesiąca stażu):

– lista obecności (pobierz),

– raport miesięczny z przebiegu stażu (pobierz).

Po 1 i 6 miesiącu stażu (do 5 dni od zakończenia danego miesiąca):

Ankieta weryfikująca poziom kompetencji/kwalifikacji u Stażysty:

– podczas pierwszego miesiąca stażu (pobierz),

– po szóstym miesiącu stażu (pobierz).

Po 3 i 6 miesiącu stażu (do 5 dni od zakończenia danego miesiąca):

Raporty ze stażu:

– po 3 miesiącu stażu (pobierz),

– po 6 miesiącu stażu (pobierz).

Do 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie

– dane dotyczące statusu na rynku pracy (pobierz)

Do 5 dni po zakończeniu udziału w projekcie

Zaświadczenie o odbyciu stażu (pobierz)