Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Grupa docelowa

Dodano dnia 2 maja, 2018

Udziałem w wysokiej jakości programie stażowym zostaną objęci studenci Politechniki Opolskiej,
będący na III roku kierunku Informatyka I stopnia studiów stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 (I tura) oraz 2018/2019 (II tura), stanowiący min. 30 % liczby studentów kierunku. Projekt zostanie skierowany łącznie do 90 studentów.