Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Kontakt

Dodano dnia 4 kwietnia, 2018

Kierownik projektu
dr inż. Jacek Korniak

Biuro kierownika projektu
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 3 , pokój 409,
tel.: 77 449 8662, e-mail: j.korniak@po.opole.pl

Koordynator ds. promocji i kontaktu z BO
Mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 10,
tel. 77 449 8166, e-mail: e.wostal-krawiec@po.opole.pl

Koordynator ds. monitoringu i kontaktów z firmami
mgr Agnieszka Nawrocka
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 7, pokój 9,
tel.: 77 449 8169, e-mail: a.nawrocka@po.opole.pl

Koordynatorka ds. rozliczeń i sprawozdawczości
Mgr Małgorzata Zmarlak
Politechnika Opolska, Opole 45-758, ul. Prószkowska 76, budynek nr 4, pokój 103,
tel.: 77 449 8669, e-mail: m.zmarlak@po.opole.pl

Centrum Obsługi Studenta
Politechnika Opolska, Budynek „Łącznik”
ul. S. Mikołajczyka 16
45- 271 Opole

tel.: +48 77 449 8500
faks: +48 77 449 8506
e-mail: cos@po.opole.pl