Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Ważna informacja

Dodano dnia 1 października, 2018

Szanowni Państwo Stażyści

w związku z rozpoczęciem roku akademickiego 2018/2019, w trakcie którego kontynuowany będzie przez Państwa program stażowy, Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Rada Wydziału wydała, na ostatnim posiedzeniu Rady w dniu 27 września br., zgodę na podjęcie przez Państwa tzw. Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) w normalnym trybie przewidzianym Regulaminem Studiów.

W związku z uzyskaną zgodą na podjęcie przez Państwa Indywidualnej Organizacji Studiów, umożliwiającego realizację stażu, wymagane jest złożenie wypełnionego podania do Prodziekana ds Dydaktyki, Pani dr inż. Barbary Grochowicz.  Druk dostępny jest na stronie:

https://cos.po.opole.pl/index.php/2014-01-22-07-26-38/druki-i-formularze

           Koordynatorzy

Ogłoszenie

Dodano dnia 16 lipca, 2018

Ogłoszenie

 

W związku z rezygnacją jednego z uczestników programu stażowego, jego miejsce zastępuje pierwszy student z listy rezerwowej. Uaktualniona lista stażystów oraz lista rezerwowa znajdują się pod linkiem

      Koordynatorzy

Ogłoszenie – obowiązki stażysty

Dodano dnia 12 lipca, 2018

Szanowni Stażyści

 

W związku z realizacją programu stażowego wszyscy Stażyści zobowiązani są do dostarczenia wypełnionych dokumentów (w wersji papierowej)

zgodnie z poniższym harmonogramem. Ma to na celu usprawnienie procesu sprawozdawczości odbywającego się stażu, jak i przygotowanie listy wypłat – dodatków stażowych.

Prosimy o przestrzeganie poniższych terminów.

 

 

Dokumenty dla Stażystów dot. sprawozdawczości

 

Co miesiąc (do 5 dni od zakończenia danego miesiąca stażu):

– lista obecności (pobierz),

– raport miesięczny z przebiegu stażu (pobierz).

Po 1 i 6 miesiącu stażu (do 5 dni od zakończenia danego miesiąca):

Ankieta weryfikująca poziom kompetencji/kwalifikacji u Stażysty:

– podczas pierwszego miesiąca stażu (pobierz),

– po szóstym miesiącu stażu (pobierz).

Po 3 i 6 miesiącu stażu (do 5 dni od zakończenia danego miesiąca):

Raporty ze stażu:

– po 3 miesiącu stażu (pobierz),

– po 6 miesiącu stażu (pobierz).

      

      Koordynatorzy