Studiujesz! Praktykuj! Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II!

Wyniki rekrutacji

Dodano dnia 26 czerwca, 2018

Szanowni Kandydaci do programu stażowego

W dniu 2018.06.26 Komisja Rekrutacyjna w składzie:

  • dr inż. Jacek Korniak,
  • mgr Agnieszka Nawrocka,
  • mgr inż. Ewa Wostal-Krawiec

podjęła decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszonych studentów i studentek na staż w przedsiębiorstwach w oparciu o przyjęte kryteria (średnia ocen z ostatniego semestru, aktywność studencka oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą na podst. przedłożonego protokołu), ustalone w Regulaminie Staży.

Wyniki rekrutacji umieszczone zostały na listach:

  • lista 47 studentów zakwalifikowanych na staż,
  • lista rezerwowa 9 studentów.

Wyniki rekrutacji są ostatecznie i nieodwołalne.

Prosimy osoby, które zakwalifikowały się na staż w ramach projektu o przybycie do Biura Projektu (budynek 7, pokój 9 lub 10) w godz. 7.30-15.00 w celu podpisania umów o staż. Termin odbioru umów 2-6 lipca br. 

Jednocześnie informujemy o konieczności wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS w zakładzie pracy rodziców na czas trwania stażu (08.2018 r. – 01.2019 r.).

Lista 47 studentów zakwalifikowanych do odbycia stażu oraz lista rezerwowa (wg kolejności zdobytych punktów) do pobrania w linku (pobierz).

Zakwalifikowanym studentom serdecznie gratulujemy!

    Koordynatorzy

 

Zebranie komisji kwalifikacyjnej

Dodano dnia 22 czerwca, 2018

Szanowni Kandydaci do programu stażowego

 

W dniu 2018.06.26 zbierze się Komisja Rekrutacyjna, która dokona podsumowania naboru oraz oceny kandydatów do programu stażowego na podstawie ankiet zgłoszeniowych oraz rozmów kwalifikacyjnych w przedsiębiorstwach.

W oparciu o uzyskane oceny komisja podejmie decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszonych studentów i studentek na staż w przedsiębiorstwach. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone i umieszczone na stronie internetowej projektu w formie tabel:

  • listy rankingowej 47 studentów zakwalifikowanych na staż,
  • listy rezerwowej.

Prosimy kandydatów, którzy jeszcze nie dostarczyli dokumentów z rozmów kwalifikacyjnych o ich złożenie w Biurze Projektu (budynek 7, pokój 9) do wtorku (2018.06.26) do godz. 10.00.

 Koordynatorzy

Ogłoszenie – 2 etap

Dodano dnia 11 czerwca, 2018

Szanowni Kandydaci do programu stażowego

Zakończyliśmy pierwszy etap rekrutacji do programu stażowego w ramach projektu „Informatycy na staż! – wysokiej jakości program stażowy dla Informatyków II”. Dziękujemy za tak liczne zainteresowanie projektem !

Zgodnie z regulaminem, w drugim etapie rekrutacji prosimy studentów-kandydatów o kontakt z firmami celem umówienia się na rozmowy kwalifikacyjne, a następnie przekazywanie do biura projektu oryginałów protokołów (pobierz) z tych rozmów do dnia 22 czerwca br. (przedłużenie terminu).

Osoby, które nie zaproponowały firmy, w której chciałyby odbywać staż prosimy o wybranie z listy przedsiębiorstw, które zgłosiły swój akces do projektu. Kontakty do firm znajdują się w Bazie zgłoszonych firm na stronie internetowej projektu, https://informatycy-na-staz-2.po.opole.pl/baza-zgloszonych-firm/

Jednocześnie poinformujemy firmy zgłoszone do projektu o konieczności przeprowadzenia rozmów z Państwem.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorami.

  Koordynatorzy